Üyelik

Derneğin asıl ve gönüllü olmak üzere iki türlü üyesi vardır.

Derneğe Asıl Üye olmak için aşağıdaki koşullar geçerlidir:

  • 1. Sigara içmemek,
  • 2. Toplantılara devamlılık göstermek,
  • 3. Yönetim Kurulunca belirlenen üyelik giriş ödentisini ve yıllık aidat tutarlarını yılları içerisinde ödemeyi kabul etmek.
  • 4. Dernek faaliyetlerine katılmak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü yansıtacak şekilde hareket etmek.

Asıl Üyelerin Görev ve Yetkileri:

  • Olağan ve olağanüstü Genel Kurullara katılmak, Genel Kurullarda önerilerde bulunmak.
  • Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

 

Derneğe Gönüllü Üye Olma:

Derneğin asil üyesi olmayan ancak derneğin amacına yönelik çalışmalarına katkıda bulunmak isteyen kişiler, Yönetim Kurulu’nun belirlediği bağışı derneğe yıllık olarak yatırarak “Gönüllü Üye”  olurlar.

Bu üyeler derneğin sosyal tesislerinden bu tesislerin yönetmeliklerine uygun olarak istifade eder, çalışmalarına katılabilirler. Gönüllü üyeler derneğin Genel Kurulunda oy kullanamazlar.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak asil üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

 

Derneğe Giriş:

Derneğe asıl üye olmak isteyenler, Yönetim Kurulunca belirlenecek gerekli belgeleri tamamlayarak Yönetim Kurulu başkanlığına başvururlar. Bu istekleri Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Başvuruları kabul edilenler “Asıl Üye” defterine kayıt edilirler.

Başvuru için aşağıdaki formu doldurup tarih ve imza içerir şekilde tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. İmzalı ve fotoğraflı formunuzu taratarak [email protected] adresine gönderebilirsiniz

Başvuru ve Bilgi Yenileme Formu

ÜYE BAŞVURU FORMU

Aidat Ödemeleri İçin:

Aidat hesap numarası:

Türkiye İş Bankası Yeşilköy Şubesi
– Hesap Numarası: 1128 – 386113
– IBAN: TR 93 0006 4000 0011 1280 3861 13

Üyelik Giriş Masrafları: 25 TL

Yıllık Aidat: 25 TL