ÖDÜLLÜ SENARYO YARIŞMASI

Derneğimiz her yıl düzenli olarak özellikle gençlere hitap edecek şekilde yarışmalar düzenlemektedir. Bu sene ki yarışmamızın konusu ise ‘Ödüllü Senaryo Yarışması’dır.

Yarışmamızı kazanan kişinin senaryosu, ‘Kamu Spotu’ olarak çekilecek ve yayınlanacaktır.

‘Ödüllü Senaryo Yarışması’nın kuralları Kanunun 8 inci maddesinde belirlenen yayın hizmet ilkelerine ve ilgili mevzuatı esas alır.

 

  1. Medya hizmet sağlayıcılar, yayın hizmetlerini kamusal sorumluluk anlayışıyla bu fıkrada yer alan ilkelere uygun olarak sunarlar. Yayın hizmetleri;
  2. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı olamaz.
  3. Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz.
  4. Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz.
  5. İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.
  6. Terörü övemez ve teşvik edemez, terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez, terör örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte olamaz.
  7. Irk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, engellilik, siyasî ve felsefî düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez.

 

‘Ödüllü Senaryo Yarışması’nı kazananlara ise;

1.’ye Samsung Galaxy A7

2.’ye Samsung Galaxy J6+

3.’ye Samsung Galaxy J4 verilecektir.